dokumenty z kolorowymi klamrami

Usługi z zakresu ochrony środowiska

Specjalizujemy się w świadczeniu kompleksowych usług z zakresu ochrony środowiska. Nasza oferta obejmuje opracowywanie dokumentacji technicznych i formalno-prawnych, doradztwo i konsulting, a także uczestnictwo w procesach inwestycyjnych w różnych sektorach, takich jak przemysł, rolnictwo, gospodarka odpadami i gospodarka wodno-ściekowa. Współpracujemy z biurami projektowymi, firmami konsultingowymi i inwestorami, obsługując inwestycje pod kątem ochrony środowiska. Nasze usługi są dostępne dla klientów z całego kraju.

 

Oferujemy usługi związane z ochroną środowiska:

 • opracowanie dokumentacji formalno-prawnych w zakresie ochrony środowiska:
  • karty informacyjne przedsięwzięć
  • raporty oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
  • wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych
  • wnioski o wydanie pozwoleń sektorowych z zakresu ochrony środowiska
  • wnioski o wydanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  • wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
  • wnioski o wydanie zezwoleń na przetwarzanie, zbieranie i transport odpadów
  • wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych (operaty wodnoprawne)
  • przeglądy ekologiczne instalacji
  • instrukcje prowadzenia składowisk odpadów
 • analizy oddziaływania na klimat akustyczny
 • realizacja zarządzeń pokontrolnych organów ochrony środowiska oraz wojewódzkiej inspekcji ochrony środowiska
 • sprawozdawczość w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska
 • sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami i opakowań
 • sprawozdawczość w zakresie KOBIZE i PRTR
 • stała obsługa w zakresie ochrony środowiska
 • doradztwo i szkolenia z zakresu ochrony środowiska